Szukaj
  • Biuro Projektu

Szkolenie instruktorówWszyscy instruktorzy, którzy spełniają wymogi formalne, zostaną zaproszeni na kursy doskonalenia instruktorów. Instruktorzy zakwalifikowani na kurs doskonalenia będą informowani o dacie, godzinie i miejscu szkolenia. Przeprowadzimy łącznie 4 szkolenia, każde z nich będzie prowadzone przez dwóch trenerów dla maksymalnie 24 instruktorów (zgodnie z założeniem, że na jednego trenera nie może przypadać więcej niż 12 osób szkolonych).

Program kursu doskonalenia instruktorów będzie przewidziany na 8-godzinne zajęcia. Każdy kurs doskonalenia instruktorów zostanie zakończony egzaminem sprawdzającym umiejętności nabyte w trakcie kursu. Egzamin zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem narzędzia Formularze Google, instruktorzy będą go wypełniać online. Egzamin będzie składał się z części testowej i opisowej. Instruktorzy, którzy złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, będą dopuszczeni do możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych dla odbiorców ostatecznych projektu i otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

209 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie