Szukaj
  • Biuro projektu

Ostatnie szkolenie dla instruktorów

Aktualizacja: 13 kwi 2019

Dla gmin z II naboru organizujemy ostatnie uzupełniające szkolenie dla instruktorów, którzy poprowadzą szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe.


Instruktor to osoba, która będzie przeprowadzać szkolenia dla osób powyżej 25. roku życia w województwach śląskim i opolskim. Instruktorzy będą mieli do dyspozycji siedem scenariuszy szkoleniowych. Instruktorów rekrutuje gmina, która wzięła udział w konkursie mikrograntowym.


Aby zostać instruktorem należy wziąć udział w szkoleniu podnoszącym kompetencje. Rejestracja na szkolenie równoznaczna jest z oświadczeniem o spełnianiu poniższych wymagań:


Metodyczne:

Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.

Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.

Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.

Umiejętność motywowania uczestników.

Techniczne:

Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).

Umiejętność korzystania z internetu.

Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.

Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.

Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.

Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

Doświadczenie

Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.


Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się przez pobranie darmowego biletu na wydarzenie. Można to zrobić za pośrednictwem formularza: https://www.obywatel-it.com/naboruzupelniajacy

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zabranie ze sobą urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

78 wyświetlenia

infolinia >

T: 00 48 579 650 968

E: kontakt@obywatel-it.com

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł.