Szukaj
  • Biuro projektu

Ogłaszamy III nabór wniosków!

Aktualizacja: 15 kwi 2019

Szanowni Państwo,

mamy jeszcze do rozdania ponad 1,3 mln złotych na organizację szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców gmin w województwie śląskim i opolskim!

W związku z dużym zainteresowaniem ogłaszamy nabór w trybie ciągłym - do wykorzystania dostępnej puli środków.


Nabór wniosków otwieramy z dniem 10.12.2018 r.

Poniżej przypominamy podstawowe informacje o projekcie:


CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym.


KWOTA GRANTU

Na realizację szkoleń grantobiorca może otrzymać od 15 000 zł do 150 000 zł. Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

O przyznanie grantu mogą wnioskować:

Gminy z województw śląskiego i opolskiego samodzielnie,

Gminy w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów kwalifikujących się do dofinansowania znajdują się w regulaminie konkursu.

NA CO MOŻNA WYDAĆ ŚRODKI Z DOTACJI?

Zadaniem grantobiorcy jest przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe. Z kwoty grantu można sfinansować: promocję i organizację, koszty zarządzania, wynagrodzenia instruktorów, zakup sprzętu komputerowego, na którym pracować będą uczestnicy szkoleń. Wydatki grantobiorcy w poszczególnych kategoriach nie mogą przekraczać:

wydatki na promocję – do 20% kwoty grantu;

wydatki na sprzęt do prowadzenia szkoleń – do 40% kwoty grantu. Zakupiony sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania zdefiniowane w Wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie. Zakupiony sprzęt po zakończeniu szkoleń musi zostać przekazany do szkół lub ośrodka doskonalenia nauczycieli;

wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – 20% kwoty grantu;

wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – do 40% kwoty grantu;

wydatki na administrację/zarządzanie – do 20% kwoty grantu.


JAK WNIOSKOWAĆ O DOTACJĘ?

Wnioski składane będą za pośrednictwem platformy www.witkac.pl. Aby złożyć wniosek należy posiadać konto na ww. platformie.


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, przykładowym wnioskiem oraz wzorem umowy o powierzenie grantu. Pod numerem 579 650 968 pozostawiamy do Państwa dyspozycji infolinię dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.logo projektu napis "trzeci nabór wniosków granty od 15 tys. do 150 tys.

242 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie