Szukaj
  • Biuro Projektu

Oświadczenie ws. przetargu na partnera

Aktualizacja: 23 kwi 2018

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi konieczności organizowania przez Lidera (gminę) - przetargu na partnera (organizację). Oświadczamy, że takie działanie nie jest wymagane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Sposób inicjacji Partnerstwa nie jest przedmiotem oceny ze strony Operatora. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (koncepcją realizacji projektu) „Grantobiorcą realizującym mikroprojekt może być gmina działająca samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.” Ważne jest aby w podpisanej umowie partnerstwa gmina był Liderem przedsięwzięcia.załącznik:

1. wzór dokumentu


0 wyświetlenia

infolinia >

T: 00 48 579 650 968

E: kontakt@obywatel-it.com

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł.