Szukaj
 • Biuro Projektu

Kto może być instruktorem?

Instruktor to osoba, która będzie przeprowadzać szkolenia dla osób powyżej 25. roku życia w województwach śląskim i opolskim. Instruktorzy będą mieli do dyspozycji siedem scenariuszy szkoleniowych, opublikowanych na stronie internetowej obywatel-it.com. Instruktorów rekrutuje gmina, która wzięła udział w konkursie mikrograntowym.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać instruktorem?

 1. Metodyczne:

  1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.

  2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.

  3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.

  4. Umiejętność motywowania uczestników.

 2. Techniczne:

  1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).

  2. Umiejętność korzystania z internetu.

  3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.

  4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

  5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.

  6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.

  7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

 3. Doświadczenie

  1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.


184 wyświetlenia

infolinia >

T: 00 48 579 650 968

E: kontakt@obywatel-it.com

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł.