Nabór uzupełniający dla instruktorów

W związku z przeprowadzeniem III naboru grantobiorców w projekcie Obywatel.IT - program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim ogłaszamy nabór uzupełniający dla instruktorów.

Kto może być instruktorem?

Instruktor to osoba, która będzie przeprowadzać szkolenia dla osób powyżej 25. roku życia w województwach śląskim i opolskim. Instruktorzy będą mieli do dyspozycji siedem scenariuszy szkoleniowych, opublikowanych na stronie internetowej obywatel-it.com. Instruktorów rekrutuje gmina, która wzięła udział w konkursie mikrograntowym.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać instruktorem?

Metodyczne:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.

 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.

 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.

 4. Umiejętność motywowania uczestników.

Techniczne:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).

 2. Umiejętność korzystania z internetu.

 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.

 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.

 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.

 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

 8. Doświadczenie

 9. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Wszyscy instruktorzy, którzy spełniają wymogi formalne, zostaną zaproszeni na kurs doskonalenia instruktorów, który odbędzie się 19.03.2019 r. w Katowicach.  Program kursu doskonalenia instruktorów będzie przewidziany na 4-godzinne zajęcia. Każdy kurs doskonalenia instruktorów zostanie zakończony egzaminem sprawdzającym umiejętności nabyte w trakcie kursu. Egzamin zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem narzędzia Formularze Google, instruktorzy będą go wypełniać online (prosimy o zabranie ze sobą urządzenia mobilnego z dostępem do internetu). Egzamin będzie składał się z części testowej i opisowej. Instruktorzy, którzy złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, będą dopuszczeni do możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych dla odbiorców ostatecznych projektu i otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie kursu. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kiedy
19 mar 2019, 12:00 – 16:00
Gdzie
Biuro RODM,
Damrota 6, 40-001 Katowice, Polska