W projekcie udział wzięło 59 gmin oraz 16 organizacji pozarządowych. Łącznie przeszkoliliśmy 9834 osoby.