Strefa koordynatora

Obowiązki koordynatora projektu po stronie Grantobiorcy:

1. Koordynatorzy utrzymują stały kontakt z Operatorem.

2. Koordynator informuje Operatora o wszelkich sprawach związanych z projektem, w szczególności o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu.

3. Koordynatorzy zobowiązani są do bieżącego uzupełniania plików kontrolnych projektu: harmonogramu szkoleń oraz listy indywidualnych uczestników (każdy koordynator otrzyma indywidualny link do pliku).