Strefa koordynatora

Obowiązki koordynatora projektu po stronie Grantobiorcy:

1. Koordynatorzy utrzymują stały kontakt z Operatorem.

2. Koordynator informuje Operatora o wszelkich sprawach związanych z projektem, w szczególności o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu.

3. Koordynatorzy zobowiązani są do bieżącego uzupełniania plików kontrolnych projektu: harmonogramu szkoleń oraz listy indywidualnych uczestników (każdy koordynator otrzyma indywidualny link do pliku).

infolinia >

T: 00 48 579 650 968

E: kontakt@obywatel-it.com

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł.