INFOLINIA

dzwoń do nas od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00 

Dla grantobiorców, trenerów, przedstawicieli gmin, a także uczestników szkoleń kompetencji cyfrowych - działa stała infolina na którą można zgłosić wszelkie wnioski, prośby i problemy. 

Projekt „Obywatel.IT  - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł.

 

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych 10000 mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym.

Wiadomość wysłana.