Kurs dla insturktorów - Bielsko-Biała

Kurs dla instruktorów, którzy będą prowadzić szkolenia z kompetencji cyfrowych w gminach. Zarejestrować się na nie mogą tylko osoby zgłoszone wcześniej na naszej stronie. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt tel. 579-650-968 lub kontakt@obywatel-it.com
Rejestracja jest zamknięta
Kurs dla insturktorów - Bielsko-Biała

Czas i lokalizacja

02 cze 2018, 10:00 – 18:00
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Willowa 2, Bielsko-Biała, Polska

O wydarzeniu

Program kursu doskonalenia instruktorów jest przewidziany na 8-godzinne zajęcia. Podstawowym celem kursu doskonalenia instruktorów jest przeszkolenie ich w stosowaniu metod szkolenia osób dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych oraz zapoznanie ich ze scenariuszami szkoleń. W wyniku szkolenia instruktorzy rozwiną swoje kompetencje w zakresie: budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi, identyfikacji i dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy, motywowania uczestników, przygotowania merytorycznego z scenariuszy wykorzystywanych podczas szkoleń dydaktycznych. Jednocześnie instruktorzy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z komputera i urządzeń peryferyjnych i mobilnych, oprogramowania, Internetu i narzędzi internetowych, tworzenia, publikowania, przechowywania i zabezpieczania treści cyfrowych oraz ochrony danych osobowych w Internecie. Każdy kurs doskonalenia instruktorów zostanie zakończony egzaminem sprawdzającym umiejętności nabyte w trakcie kursu. Egzamin zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem narzędzia Formularze Google, instruktorzy będą go wypełniać online. Egzamin będzie składał się z części testowej i opisowej. Instruktorzy, którzy złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, będą dopuszczeni do możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych dla odbiorców ostatecznych projektu i otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie kursu. Grantobiorcy zostaną poinformowani o wynikach egzaminu i instruktorach zakwalifikowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Bilety
Cena
Ilość
Suma
  • Nieodpłatny bilet na kurs
    PLN 0
    PLN 0
    0
    PLN 0
SumaPLN 0