Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO “Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” nr POPC.03.01.00-00-0052/17-00. - wraz z aktualizacjami

Wzór wniosku

Przygotowaliśmy dla Was przykładowy wzór wniosku aby łatwiej Wam się pracowało z własnymi. Wniosek jest przygotowany w systemie Witkac.pl 

Schemat wniosku wraz z kryteriami oceny

Schemat wniosku o udzielenie grantu wraz z opisem kryteriów oceny i skalą oceny.

Wzór porozumienia gminy z organizacją przed złożeniem wniosku

Reprezentujesz organizację pozarządową i chcesz wziąć udział konkursie? Nic prostszego - skontaktuj się z wybraną gminą z woj. śląskiego lub opolskiego, zawrzyjcie porozumienie na podstawie przykładowego wzoru i dołączcie je do Waszego wniosku o udzielenie grantu.

Wzór umowy o udzielenie grantu

W pliku znajdziesz wzór umowy o udzielenie grantu, zawierany pomiędzy Operatorem a Grantobiorcą. Umowa zostanie zawarta do 15 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu - oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego.

Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 5 do umowy o powierzenie grantu

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 do umowy o powierzenie grantu

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do umowy o powierzenie grantu

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT w projektach

Przykładowa umowa partnerska z załącznikami

Złożyliście projekt partnerski, dostaliście pozytywną decyzję i chcecie uregulować stosunki między gminą a organizacją w zakresie przekazywania środków i wzajemnej odpowiedzialności? Świetnie! Przygotowaliśmy dla Was przykładowy wzór umowy wraz z załącznikami, które możecie wykorzystać u siebie.

Partnerstwo w projekcie - podstawa prawna

Podstawa prawna dla zawierania Partnerstwa gminy z organizacją pozarządową w projekcie Obywatel.IT

Poradnik promocji projektu

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która ułatwi wszelkie działania związane z promowaniem projektu i upowszechnianiem jego efektów. Zapraszamy do pobierania pliku w formacie .pdf oraz prosimy o stosowane się do wytycznych zawartych w tym dokumencie.

Materiały wizualne, logotypy

Tutaj można pobrać paczkę z logiem programu Obywatel.IT, wzorami plakatów i ulotek, a także logami UE i EFRR do wykorzystania w Waszych mikroprojektach. Po kliknięciu "Pobierz" naciśnij strzałkę w prawym górnym rogu i pobierz całą paczkę. Paczka zawiera także edytowalny wzór plakatu w formacie  A4 i A5.

Oświadczenie o nieubieganiu się o grant w innych konkursach

Jeden z załączników do wniosku o udzielenie grantu. Zależy do załączyć w formie skanu podpisanego dokumentu w generatorze wniosku udostępnionym w systemie Witkac.pl.

Wzór protokołu inwentaryzacji

Protokół z inwentaryzacji sprzętu, którego można użyć do realizacji szkoleń w ramach projektu. 

Katalog kosztów niekwalifikowanych

Niniejszy dokument zawiera katalog kosztów niekwalifikowanych w projektach mikrograntowych.

Wytyczne dla zakupu sprzętu w projektach

W ramach mikroprojektów realizowanych przez grantobiorców dopuszczalny jest zakup wyłącznie komputerów przenośnych, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami.

Standard wymagań kompetencji cyfrowych

Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące kompetencji trenerów i instruktorów. Ponadto opisuje kompetencje cyfrowe do uzyskania dzięki udziałowi w szkoleniach.

Stanowisko CPPC w sprawie procedury wyborów partnerów w projekcie

Stanowisko w sprawie stosowania art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przy wyborze partnerów przez Grantobiorców projektu nr POPC.03.01.00-00-0052/17

Wzór opisu faktury w projekcie

Instrukcja opisywania faktur przez Grantobiorców

Please reload

There are no items in this list

Please reload