Wyniki trzeciego naboru wniosków

Trzeci nabór wniosków został zakończony. Poniżej prezentujemy efekty prac komisji oceniającej wnioski: